hledání 

Magazín Sova - autorka Petra Nachtmanová

Husitská epopej - Vlastimil Vondruška

21. září 2014 05:25:53

Husitská epopej - Vlastimil Vondruška

Nový literárně-historický projekt Vlastimila Vondrušky je věnován složité době 15. století. Půjde o rozsáhlou vícedílnou ságu, která na pozadí osudu rozvětveného rodu píseckých Prokopů vypráví o mocenském a náboženském zápase v českých zemích.

 

Sága začíná rokem 1400 a dovedena by měla být až do roku 1500, pokývá tedy epochu celého jednoho století.

 

O smyslu chystaného díla říká autor: „Neuralgickým bodem našeho chápání českých středověkých dějin je samozřejmě husitství. Snad žádná doba není poznamenána ideologií tolik, jako právě události první poloviny 15. století. Jenže právě pohled na husitství se významně podílel na našem pojetí národa a vlastenectví, ale také třeba na představách sociální spravedlnosti, a to jak ve smyslu dobrém, tak i špatném. Chci proto přiblížit husitství co nejvěrněji, ale jinak, než starší autoři. Jde o dobu nesmírně rozporuplnou a obě strany sporu měly svým způsobem pravdu, obě nesou díl viny za devastaci země a obě páchaly bezpráví. Obě však také bojovaly za své ideály a konaly skutky špatné i dobré. Na osudech jednoho rodu chci vyprávět o sociálních, náboženských, ale

i lidských konfliktech poctivě, bez příkras a frází. Právě dnes je totiž podle mne aktuální zamyslet se nad otázkou, která provází celé dějiny lidstva – kde je hranice svobody a zda je možné nadřadit ideologii potřebám praktického života.“

 

První díl pojednává o létech 1400 až 1415. Začíná vzpourou Panské jednoty proti králi Václavovi IV., zápasem o římskou královskou korunu, bojem uvnitř lucemburského rodu a úpadkem církevní prestiže v důsledku papežského schisma. Veškeré mocenské konflikty té doby zhoršoval ještě fakt, že se klima začalo ochlazovat, přišly neúrody, hladomory, a co bylo horší, střední Evropu znovu zasáhla černá smrt – mor. Všechny pohromy, které se chápaly jako trest Boží, vedly oprávněně k pochybnostem, zda církev koná svou povinnost řádně. Na

pražské univerzitě se vytvářil hlouček mladých učenců, kteří inspirovaní Wyclifem vidí cestu v nápravě církve jako takové; do jejich čela se postaví Jan Hus. Ten také stojí za změnou v poměru hlasů na univerzitě, díky níž ovládnou Češi vysoké učení.

 

Spíše shodou okolností se náboženský boj mezi nominalismem a realismem mění v zápas mezi Čechy a Němci. Jeho vrcholem je Husova cesta do Kostnice a smrt na hranici.

 

V tomto historickém rámci se odvíjejí osudy rodu Prokopů. Starý Prokop je bohatým píseckým kupcem a jeho nevlastní bratr Mikuláš slouží jako osobní písař Jindřichovi z Rožmberka. Tyto dvě linie rodu představují dějovou osu celé ságy.

Prokop má čtyři dospělé děti. Nejstarší Olbram převezme jeho živnost, ale místo obchodu s Benátčany se začne věnovat železářství a postaví si na panství nepomuckých cisterciáků hamr. Jošt zabije v hádce dva kupce, uprchne z Písku a stane se po boku mladého Jana Žižky lapkou. Nejmladší Adam je zbožný mladík, který jako řeholník vstoupí do želivského kláštera. Prokopova dcera Markéta se provdá za novoměstského řezníka, s nímž se účastní boje českých řemeslníků o ovládnutí radnice.

 

Syn písaře Mikuláše Vítek odejde studovat do Prahy, stane se žákem Jana Husa a později písařem mocného moravského velmože Lacka z Kravař.

 

Osudy těchto postav a jejich potomků tvoří osu celého díla. Kniha je psána jako rodinná kronika po jednotlivých rocích, jimiž čtenáře provázejí dva členové rodu, kteří v 16. století sepisují osudy svých předků. A protože jeden z nich je katolík a druhý utrakvista, oba interpretují v duchu autorova záměru mnohé události zcela odlišně (neboť nic není v historii jen černé nebo bílé).

 

Autor se jako obvykle snaží psát své dílo podle dostupných historických faktů, co nejvěrněji vykresluje život té doby. A protože se děj odehrává v prostředí urozených i prostého lidu, v klášterech, na univerzitě, na radnicích i v řemeslnických dílnách, vytváří působivou fresku, v níž je zachycena řada dobových zvyklostí, móda, stolovací způsoby, ale také rodinné vztahy

a představy středověkého člověka.

 

Právě proto, že kniha popisuje složitou dobu, snaží se také hledat odpovědi na otázku, co je vlastně v životě opravdu důležité a zda můžeme pochopit postoje našich předků. Sám o tom říká: „Pokud pečlivě analyzujeme dikci dochovaných pramenů a to, jak lidé ve středověku reagovali na různé situace, pak lze jejich myšlení s vysokou mírou pravděpodobnosti pochopit. Důležité ovšem je, že jejich uvažování nesmíme hodnotit naším pohledem a našimi zkušenostmi. Podstatnou roli hrála ve středověku víra a v jejím důsledku byly postoje společnosti mnohem odevzdanější, než jak bychom reagovali my. Určitý fatalismus byl ovšem

v dobových podmínkách nezbytný a paradoxně přinášel lidem pocit optimismu. Víra ve spasení a v to, že Bůh potrestá zlo, jim dávala pocit jistoty. Pocit životní vyrovnanosti bychom mohli možná našim předkům závidět. Touhy lidí ve

středověku byly skromné. Žili tak, aby uživili sebe a svou rodinu, aby měli děti, udrželi majetek a ten aby předali svým potomkům. A když to bylo možné, aby se dobře najedli a pobavili se. Víc nechtěli. Toho, po čem toužili, dosáhnout mohli. Dnes sníme s hlavou v oblacích, máme vysoké a často nesplnitelné cíle. Jenže nejsme často ochotni za své touhy doopravdy bojovat, uskromnit se a poctivě dřít a myslíme si, že štěstí nám zajistí vyhlášky. Ten, kdo takovému klamu podlehne, je pak zákonitě nešťastný, protože to, co slibují politici před každými volbami je stejně nereálné, jak když církev slibovala

Království boží na zemi. Měli bychom se občas u našich předků inspirovat a umět se těšit z prostých radostí. A pokud dosáhneme něčeho navíc, je to jen příjemná nadstavba, ale nikoli hlavní smysl života. Proto určitě stojí za to přečíst si, jak své štěstí hledali lidé v dobách hladu, katastrofy a válek.“

 

 

Vydává nakladatelství MOBA, www.mobaknihy.cz

Zdroj: Turner PR

Autor: Petra Nachtmanová


přečteno: 1902x   komentářů: 0

Kniha Vdaná potvora

E-kniha Hodinová manželka Eva

e-kniha Azurové nevěry

Galerie


Karneval na ostrově Curaçao 2013

Karneval na ostrově Curaçao 2013

Karneval na ostrově Curaçao 2013

Nejnověji komentované

přečteno: 3655x   komentářů: 1, nejnovější: 17. 09. 2015, 13:44:36
přečteno: 3984x   komentářů: 1, nejnovější: 13. 11. 2014, 06:37:33
přečteno: 4655x   komentářů: 1, nejnovější: 12. 10. 2014, 18:29:02
přečteno: 3733x   komentářů: 2, nejnovější: 24. 08. 2014, 22:48:42
přečteno: 4118x   komentářů: 1, nejnovější: 17. 09. 2013, 12:22:24

Kniha Svůdkyně s modrým nebem nad hlavou

Kniha Hodinová manželka Eva

Petra Nachtmanová - osobní stránky české spisovatelky

kniha Azurové nevěry - Nachtmanová Petra

Napište vzkaz

Vaše jméno:

Váš e-mail:

(na stránkách se nezobrazí)

Váš vzkaz:

Kontrolní údaje

Sem prosím napište číslo
padesát devět:

Toto pole nechte prázdné:

ODESLAT

 

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 5. 11. 2018